2 Ocak 2013

MERİÇ NEHRİ

MERİÇ NEHRİ
(Bulgarca: Maritsa, Yunanca: Evros) 


Yunanistan ile Türkiye sınırının bir kısmını oluşturan, Bulgaristan'da doğarak Türkiye'ye giren ve Edirne üzerinde Ege Denizi'ne dökülen ırmaktır. Meriç Irmağı 490 km. uzunluğundadır. Türkiye'de kalan bölümü ise 211 km.'dir.

Harita 80- Meriç Nehri

Kaynağı Bulgaristan’daki Rila Dağlarındadır. Bulgaristan'ın Filibe Ovası’nı, Edirne şehrini, Batı Trakya'yı suladıktan sonra, Ege Denizi’ne dökülür.

Fotoğraf 68- Meriç’in kaynağı, Rila Dağları, Bulgaristan

Fotoğraf 69- Filibe (Plovdiv), Bulgaristan

Meriç Nehri Türk sınırları içinde ilk olarak Edirne kuzeyinde Arda ile karışır. Bundan sonra Edirne güneyinde Tunca Nehri ile birleşir.

Uzun bir süre Türk-Yunan sınırını çizerek akan Meriç Nehri’ne İpsala yakınlarında Balabancık Köyü batı kısmında Ergene Nehri karışır. Meriç Nehri İpsala güneyinde başlıca iki kola ayrılır. Birinci kol Türk sınırını terk ederek Yunanistan’a geçer ve Saros Körfezi’ne dökülür. Diğer kol ise bataklıklar oluşturarak Gala Gölü gibi göllenmeler yaparak Türk topraklarından Enez yakınlarında Saros Körfezi’ne dökülür.

Fotoğraf 70- Edirne yakınları

Meriç Nehri Türkiye'nin 10. büyük nehridir.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yapabilirsiniz.